مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MUMPS

ارسال نظر

Massachusetts general hospital Utility Multi Programming System

MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصوصاً برای به‌کارگیری رکوردهای پزشکی طراحی شده است. این زبان در مدیریت داد‌ه‌ها و ویژگی‌های دستکاری متن ، قوی می‌باشد.MUMPS

ارسال نظر