مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PY

Python

ارسال نظر
پایتون (Python) یک محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار همه منظوره، سطح بالا، شیءگرا، اِسکریپتی و متن باز است که توسط خیدو فان روسوم در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند طراحی شد.PY

ارسال نظر