لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NVM

Node Version Manager

برنامه مدیریت نسخه های Node
NVM