لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PSNR

Peak Signal to Noise Ratio

نسبت اوج سیگنال به نویز در تصاویر
PSNR