لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 21:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف WOFF

Web Open Font Format

این فرمت از فونت مخصوص استفاده در وب می باشد و برای استفاده در صفحات HTML تولید شده است.
WOFF