لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PrtScn

Print Screen

کلید پرینت‌اسکرین یا چاپ صفحه عنوان کلیدی روی صفحه‌کلید‌ها است که معمولاً برای رونوشت‌برداری از صفحهٔ نمایش رایانه به درون کلیپ‌بورد استفاده می‌شود و برای گرفتن نمای پنجرهٔ فعال می‌توان از ترکیب آلت و کلید پرینت‌اسکرین استفاده کرد. در ویندوزهای ۷ و ۸ ترکیب کلید ویندوز و این کلید موجب ذخیره‌شدن تصویر موس در پوشهٔ تعیین‌شده می‌شود.
PrtScn