لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PC

Personal Computer

رایانه شخصی یا PC به آن دسته از رایانه‌ها گفته می‌شود که برای استفاده شخصی و خانگی بکار می‌رود.
PC