لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 23:49
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SDE

Software-Defined Everything

نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است.
SDE