لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UCSC

University of California, Santa Cruz

مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا
UCSC