لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:36
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EOL

End Of Line

کاربرد EOL در زبان برنامه نویسی به معنای پایان خط هست ( End Of Line )
EOL