لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 1 تیر 1397 - 09:14

مخفف FLOSS

Free and Open Source Software

نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (یا FLOSS، F/OSS، FOSS)، نرم‌افزاری است که به‌منظور تامین حق کاربران برای مطالعه، تغییر، و بهبود طراحی آن، با دردسترس‌بودن کد مبدأ نرم‌افزار، به‌شکل آزاد پروانه‌دار گشته است.

FLOSS