لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:21

مخفف SYS

System

سیستم، نظام، دستگاه، منظومه، روش، اسلوب،
SYS