لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:07
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CBIR

Content-based Image Retrieval

بازیابی محتوا محور تصاویر
CBIR