لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 03:32
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTS

Ready To Send

تبادل بسته یا تقاضا برای ارسال در شبکه های کامپیوتری
RTS