لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 03:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و برنامه ریزی مجدد را دارد به این صورت که بر خلاف EPROM که اطلاعات آن توسط نور فرابنفش پاک میشود اما اطلاعات این نوع حافظه فقط توسط پالس الکتریکی (اتصال به رایانه) پاک میشود.
EEPROM