لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:50
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SOM

System On Module

سیستم در ماژول یا (SOM)، یک بورد در حد مدار است که عملکرد سیستم را در یک ماژول ادغام میکند.
SOM