لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AFDW

Active Framework for Data Warehousing

راه حلی برای نگهداری داده ها که توسط ماکروسافت و Texas Instruments ارائه شده است. این روش، راه حل استاندارد ماکروسافت برای مدیریت داده های Meta است.
AFDW