لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:08
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FQDN

Fully Qualified Domain Name

نام مناسب برای دامنه
در ویندوز سرور در مراحل راه اندازی دامین یک نام برای دامین درنظر گرفته میشود ، که به آن FQDN میگویند.
FQDN