لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RIP

Routing Information Protocol

يكي از پروتكل های مسيريابی در اينترنت مي باشد.
RIP