لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف APP

Application

مخفف Application که به معنی نرم افزار یا برنامه گفته می شود.
APP