لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:13

مخفف UCD

Use Case Diagrams

مخفف کلمه Use Case Diagrams بوده که در مهندسی نرم افزار بعنوان یکی از پایه ترین دانش های ساخت و مدیریت نرم افزار محسوب میشود.
در این مرحله ( UCD ) نیازهای نرم افزار/سخت افزار به ارتباط به یکدیگر/دیگران ، و خطوط ارتباطی، مسیرهای رفت و برگشت و الگوریتم خطی نرم افزار پایه شناخته و پایه ریزی میشود تا مسیر ساخت بهترین روند را داشته باشد.
از مهمترین آنها میتوان به Rational Rose اشاره داشت.
UCD