لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

دایکام (Dicom)‏ نوعی فرمت و فایل تصویری است که در علوم تصویربرداری پزشکی کاربرد فراوان دارد.
DICOM