لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:54

مخفف BPS

Bits Per Second

تعداد بیت‌ها در هر ثانیه
BPS