لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 22:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EIGRP

enhand interior gateway routing protocol

نام یکی از قوی ترین پروتکل های مسیر یابی در شبکه
EIGRP