لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:48
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTT

Round Trip Time

مدت زمانی که طول میکشد تا یک بسته در شبکه فرستاده شود بعلاوه ی مدت زمانی که طول میکشد تا تصدیق آن برسد.
RTT