لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:38

مخفف ATM

Asynchronous Transfer Mode

حالت انتقال ناهمگام (در شبکه)
ATM