لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:37

مخفف ATM

Asynchronous Transfer Mode

حالت انتقال ناهمگام (در شبکه)
ATM