لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AOL

America OnLine

ای‌اوال که بیشتر به آمریکا آنلاین شهرت دارد. یک شرکت آمریکایی سرویس دهنده اینترنتی و رسانه‌ای است. دفتر ای‌او‌ال در خیابان برادوی شماره ۷۷۰ در نیویورک قرار دارد. شرکت ای‌او‌ال در سال ۱۹۸۳ تاسیس شده است.
AOL