لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:51
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IBA

Israel Broadcasting Authority

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی سرویس‌های دولتی رادیو و تلویزیون عمومی این کشور را اداره می‌کند.
IBA