لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 03:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TUSRC

Tehran Urban Suburban Railway Company

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
TUSRC