لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:16
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODM

Original Design Manufacturer

ODM کمپانی ای است که محصولاتی را طراحی و تولید می کند و آن محصولات ممکن است توسط کمپانی دیگری مارک گذاری شده و به فروش برسد . اگر محصول توسط ODM طراحی نشده باشد اغلب OEM نامیده می شود.
ODM