لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:54
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف عتف

علمی تخیلی و فانتزی

ع.ت.ف. مخفف عبارت علمی-تخیلی و فانتزی سبکی در ادبیات است که از عناصر معمول و درون‌مایه‌های شناخته شده‌ٔ سبک‌های قدیمی‌تر و قابل تفکیک‌تر علمی-تخیلی و فانتزی استفاده می‌کند.

ع.ت.ف. در زبان فارسی به نسبت مخفف جدیدی است و بین طرفداران این سبک ادبیات تازه جای خود را باز کرده‌است و هر چند به ندرت، اما گاهی برای اشاره به آثار این سبک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عتف