لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:46
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه فراگیر بانک ملی ایران برای حسابهای جاری
سیبا