لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:50
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه فراگیر بانک ملی ایران برای حسابهای جاری
سیبا