لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف پیامک

پیام کوتاه

عبارت پیامک، کوتاه شده پیام کوتاه (SMS) در تلفن همراه می باشد.
پیامک