لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 00:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف پیامک

پیام کوتاه

عبارت پیامک، کوتاه شده پیام کوتاه (SMS) در تلفن همراه می باشد.
پیامک